מפרטים כתבי כמויות

 
הכנת כתב כמויות - ומפרטים הנדסיים.

הכנת תיק מכרז קבלנים.

בין אם יש בידכם תכניות ובין אם לא, נגיש ונערוך עבורכם כתב כמויות עבור פרקי העבודה שונים: ריצוף וחיפוי, טיח, צבע, אינסטלציה,
חשמל, איטום, הריסה וכל פרק עבודה - נדרש לקבלת הצעות מחיר והשוואה מדויקת ככל שניתן.