תוספות בנייה

 
 
 
  • מומחים בתוספות בניה על גגות או על הקרקע.
  • תוספת בניה קלה או בבניה קונבנציונלית.
  • תוספת בניה וחיבור הנדסי מוקפד בין ישן לחדש.